แนะนำหนังสือ The Introvert Entrepreneur

Sep 15, 2020 1 min read
แนะนำหนังสือ The Introvert Entrepreneur

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เนื้อหาดี แต่เพราะอ่านแล้ว เหมือนถูกเขียนมาเพื่อเราเลย (ขนาดนั้น)

คำแนะนำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ...

"entrepreneur และ founder ของ startup ต้อง pitch เก่ง ต้องขายเก่ง”

“เป็น startup ต้องหมั่นออกงาน เพื่อ networking คุยกับคนอื่นเยอะๆ"

-—————

มีผู้บริหารหลายคนในองค์กร ชื่นชอบลูกน้องที่พูดเก่ง ขายเก่ง present เก่ง

คนเหล่านี้มักเติบโตเร็วในองค์กร เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ชอบ

คนพูดเก่ง present เก่ง โปรโมทตัวเองเก่ง มักจะเป็นบุคคลที่ถูกยกให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง

กลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคมว่า ต้องมีบุคลิกและนิสัยแบบ "Extrovert" พูดเก่ง ขายเก่ง present เก่ง จึงจะประสบความสำเร็จ

เดือดร้อนมาถึงคนประเภท “Introvert” ที่ต้องฝืนใจ ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ เช่น ต้องหัดพูดให้เก่ง หัดโปรโมทตัวเอง ฝืนทำตัวให้เข้าสังคม

เพราะจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวก "คนเก็บเนื้อเก็บตัว" "โลกส่วนตัวสูง" "ขาดความมั่นใจ" และถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เก่งไป

———

แต่ความเข้าใจทั้งหลายเหล่านี้ เป็นมุมมองเพียงด้านเดียว

คนประเภท Introvert ก็เก่ง และประสบความสำเร็จได้ไม่น้อยไปกว่าคนประเภท Extrovert เลย

ตัวอย่างเช่น

- แวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี เช่น

Warrent Buffet,

Bill Gates ,

Mark Zuckerberg ,

Larry Page,

Jeff Bezos,

Tony Hsieh (CEO ของ Zappos) ,

Elon Musk และ Steve Wozniak

- แวดวงการเมือง เช่น

Barack Obama ,

Al Gore,

Hilary Clinton,

Abraham Lincoln,

Mahatma Gandhi

- นักเขียนอย่าง JK Rowling

-นักกีฬาอย่าง Michael Jordan

———-

จุดแข็งของคนประเภท Introvert (จากในหนังสือ)

- มีโฟกัสและความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบลึกๆ

- มีความสามารถในการฟังและเข้าใจสูงกว่า Extrovert เพราะจะฟังมากกว่าพูด

- แม้จะ networking ไม่เก่ง แต่รู้ว่าควรจะคุยกับใคร เข้าหายังไงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

- กระหายที่จะเรียนรู้ เพราะชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยความสงสัยใคร่รู้

- มีความใจเย็น นิ่ง ในสถานการณ์ยากลำบาก

หนังสือเล่มนี้ บอกวิธีการพัฒนาเจ้าของกิจการที่เป็นคนประเภท Introvert

ถ้าต้องไปขายของ ถ้าต้องไป networking จะต้องทำอย่างไร ใช้ strategy แบบไหน ให้เหมาะกับนิสัยของชาว Introvert

หนังสือเล่มนี้ เลยโดนใจ “INTJ” อย่างผมมาก

(เหมือน Batman , Hannibal , Gandalf , Lord Voldemort แต่ละตัวดีๆทั้งนั้น :P)

คนประเภท Introvert ไม่ควรพลาด...

แชร์ต่อให้เพื่อนๆ คนรอบข้าง หัวหน้า ลูกน้อง ได้เข้าใจคน introvert อย่างเรามากขึ้น

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to Worawisut.com.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Worawisut.com.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.