คนไทย ได้ประโยชน์อะไรจาก 3G

(บทความนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” ฉบับวันที่ 6-8 มกราคม 2553)

บ่อยครั้ง ที่เราได้ยินผู้คนในสังคมพูดถึง “3G”

ไม่ว่าจะเป็น ในแง่ของการพิพากษ์วิจารณ์ นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็น ในแง่ของเทคโนโลยี ว่ามันจะดีกว่า เร็วกว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมอย่างไร

สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ ก่อให้เกิดคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมาย

แม้ว่า จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่าน เข้ามาช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้

แต่ดูเหมือนกับว่า คำถามเหล่านี้ ก็ยังคงไม่คลายความสงสัย ไปจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมได้

“เราจะได้ประโยชน์อะไรจาก 3G”

“3G” เป็นชื่อเรียกของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Network) ที่เน้นความสำคัญของการใช้งานข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือไปจาก การให้บริการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Call โทรออก รับสาย) และ ข้อความ (SMS และ MMS) ในปัจจุบัน

“3G” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้าน “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” ที่มีสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, เพลง หรือวิดีโอ

และเพื่อให้ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการดังกล่าว ความเร็วในการเคลื่อนย้ายถ่ายเทข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของ “3G”

อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า “3G” คือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

คำถามที่ตามมา คือ ในเมื่อเรามีอินเตอร์เน็ตความสูงใช้งานตามบ้านอยู่แล้ว เหตุใด จึงต้องการ “3G” อีก

คำตอบ อยู่ที่ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามบ้าน หรือที่นิยมเรียกกันว่า ADSL หรือ Fixed Broadband ถูกจำกัดด้วยการ “ลากสาย” หรือที่เรียกกันว่า “Last Mile” จากชุมสายโทรศัพท์ โยงเข้าไปถึงหน้าบ้าน

clip_image002

(อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ “Fixed Broadband” คือ การใช้ สายโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับ Modem )

เพราะ “Fixed Broadband” เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่วิ่งอยู่บนสายโทรศัพท์ ทำให้ “สาย” เป็นสิ่งจำเป็นในการเชื่อมต่อและเข้าถึง

ตรงนี้เอง คือ จุดที่แตกต่างจาก “3G” อย่างสิ้นเชิง เพราะ “3G” ไม่ต้องการ “สาย” ใดๆ เพราะอินเตอร์เน็ตวิ่งอยู่บนเครือข่ายมือถือ ก็เปรียบเสมือนข้อมูลต่างๆ วิ่งอยู่ในอากาศ

ทำให้ง่าย ต่อการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพราะไม่ต้องลงทุน ลากสายใดๆ ขอแค่มีสัญญาณมือถือ ก็ใช้อินเตอร์เน็ตได้แล้ว

clip_image004

(อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ “3G” คือ “air card” ที่สามารถพกติดตัวและเสียบใช้กับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุค ได้ในทุกที่)

จากสถิติ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line) มีเพียง 7 ล้านเลขหมาย เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนกว่า 20 ล้านครัวเรือน

หมายความว่า มีจำนวนครัวเรือน กว่า 75% ที่ไม่มี โทรศัพท์บ้านใช้

เมื่อเทียบกับ จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ที่มีกว่า 65 ล้านเลขหมาย หรือ เกิน 100% ของประชากรในประเทศ

ประโยชน์ ของ “3G” จะเห็นเด่นชัดมากขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลน โทรศัทพ์บ้าน

มักจะเป็นพื้นที่นอกเขตเมือง ตามชานเมืองต่างๆ และต่างจังหวัด

เพราะความเจริญ มักกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวงและเขตในเมืองเท่านั้น โอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนในกรุงเทพมหานคร จึงมีสูงกว่าคนที่อ