สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ไอเดียเหล่านี้เหมาะแก่การหยิบยืมไปใช้ในองค์กร เพื่อดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจให้อยู่กับเรานานๆ สำหรับลูกจ้าง พนักงานบริษัท ก็แชร์ไอเดียเหล่านี้ให้เจ้านาย ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เห็นกันนะครับ เค้าจะได้ดูแลเราดีๆ 🙂