Successor

กลับมาอ่านสามก๊กอีกรอบหลังปีใหม่ มีบางเรื่องน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในยุคหลังๆ ที่เป็นการสู้กันของ generation ถัดมาของผู้ก่อตั้งแต่ละก๊ก ในบรรดาลูกหลาน founder ทั้งหลาย ตามนิยาย พระเจ้าเล่าเสี้ยนจะดูโง่ๆหน่อย โดนหลอกนู่นหลอกนี่ ใครมายุก็เชื่อตามเค้าหมด แต่ว่ากันตามข้อมูล จริงๆแล้ว เล่าเสี้ยนถือว่าเก่งสุดใน level เดียวกัน