ปี 2552 เป็นปีทองที่ปฏิเสธไม่ได้ของ ตลาดโทรศัพท์มือถือ “Smart Phone” จาก รายงานล่าสุด เว็บไซต์ Cellular News พบว่า มือถือ “Smart Phone”