ปกติแล้วคนเรา มักจะมี “มือข้างที่ถนัด” และใช้งานประจำอยู่ 1 ข้าง ไม่ว่าจะเป็น การใช้มือ เขียนหนังสือ , ถือแปรงสีฟัน , ถือตะเกียบ เปิดประตูบ้าน ประตูรถ