นับตั้งแต่วันที่ iPhone 4S เปิดตัวไป เมื่อ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีหลายคน ไม่รู้สึก Wow อย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้ แต่ยอดขายของ iPhone 4S ก็พุ่งทะลุ