เมื่อวันพฤหัสฯที่ผ่านมา มีโอกาสไปพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของ Chris Anderson ชื่อว่า “Free : The Future of radical price” ที่รายการ MCOT DOT