ในโลกธุรกิจดิจิตัล นอกจากสงครามแทบเล็ตและสงครามสมาร์ทโฟนที่น่าติดตามจนไม่สามารถกะพริบตาไม่ได้ ยังมีอีกหนึ่งสมรภูมิที่มีความสนุก และน่าติดตามมากไม่แพ้กัน นั่นคือ สมรภูมิ “เครื่องเล่นเกม”