มาแบบเลทๆหน่อย ปี 2018 เป็นปีที่ผมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรหวือหวา มีท้ังดีและไม่ดี เป็นธรรมดาในแต่ละปี ถ้าจะให้ define ปี 2018 ของตัวเอง คงเป็นปีที่การทดลอง (Experiment) เพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่า