ประโยชน์อย่างเดียวที่แบรนด์ (อาจจะ) ได้ คือ การมีช่องทางที่สามารถติดต่อกับ consumer นับแสน นับล้าน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว (โดยที่ consumer นี้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ customer ก็ได้) ซึ่งมองตรงนี้ อาจจะถือว่าคุ้ม