ผมเชื่อว่า ผู้อ่านหลายท่าน คงจดจำยุครุ่งเรืองของการถ่ายภาพแบบฟิล์มและการขยายตัวของร้านอัดรูป เมื่อประมาณ 15-20 ปีก่อนได้ ในยุคนั้น เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆในชีวิตของเราเกิดขึ้น ฟิล์ม จะถูกใช้ในการถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก เพื่อนผมหลายคนหมดฟิล์มที่ใช้ในงานรับปริญญามากกว่า 20 ม้วน การล้างอัดรูปในยุคนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปไม่น้อย ยิ่งแต่ละคนก็มีโมเมนต์สำคัญในชีวิตอยู่หลายครั้ง ไม่นับเหตุการณ์ยิบย่อย