Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Good Thoughts”

ข้อคิดที่ได้ในปี 2017

ข้อคิดที่ได้ในปี 2017 ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้วัดกันที่อายุ แต่วัดกันที่วิจารณญาณ (Judgement) ความหนักแน่น ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ์ และความใจกว้าง คนที่จะประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำคนได้ ต้องมีความใจกว้าง ยิ่งใจกว้างเท่าไหร่ ยิ่งได้กลับคืนเท่านั้น ความใจกว้าง ฝึกได้ด้วยการฝึกเป็นผู้ให้ จะทำบุญหรือบริจาค ก็ได้ทั้งนั้น คนทำบุญ เข้าวัด นั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเสมอไป เช่นเดียวกันกับ คนกินเหล้า สูบบุหรี่ แต่งตัวไม่ดี พูดจาไม่สุภาพ ก็ไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป คนดีไม่ดี ให้ดูที่ความมีน้ำใจ นึกถึงคนอื่น และการให้เกียรติและการปฏิบัติตัวกับคนที่ด้อยกว่า การตัดสินคน ไม่ควรด่วนตัดสินจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง…