(บทความนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน นิตยสาร “GM Biz” ฉบับ เดือน มกราคม 2553)   “ปลูกผัก” คือ เศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก ถ้าพูดขึ้นมาแบบนี้