Facebook Home ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเฟซบุ๊ก ที่ทำอยู่ในรูปแบบสกินของมือถือแอนดรอยด์ ช่วยทำให้คนติดหนึบกับเฟซบุ๊กเข้าไปใหญ่ครับ ผลก็คือ เม็ดเงินโฆษณาที่จะได้จากมือถือก็ยิ่งมากขึ้น และเป้าหมายเดียวในตอนนี้ของเฟซบุ๊กคือ ต้องกระตุ้นยอดติดตั้งให้มากที่สุด ทั้งจาก organic download และ bundle กับค่ายมือถือรายอื่นๆ