จากสถิติของวงการธุรกิจที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้ว มีสินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จ เพียง 25% ของสินค้าและบริการใหม่ๆทั้งหมดที่บริษัทส่งเข้าไปขายในตลาด แต่ ที่เหลืออีก 75% กลับประสบความล้มเหลว ในขณะที่มีจำนวนบริษัทเพียง 10% เท่านั้น ที่สามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว แต่อีก