อ่านข่าวเก่าที่ Michael Dell ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแถลงขอซื้อหุ้นคืน เพื่อให้หลุดจากการเป็นบริษัทมหาชน เพื่อความคล่องตัวในการฟื้นฟูกิจการบริษัท นึกถึงคำพูดของ Michael Dell เมื่อปี 1997 ปีนั้น Dell มียอดขายบนอินเตอร์เน็ต สูงถึง วันละ