10 เคล็ดลับการเลือก Co-founder สำหรับธุรกิจ Startup ปีนี้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูง เพราะนอกจากธุรกิจอินเตอร์เน็ตและแอพต่างๆที่โตคู่กับอัตราการเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน ยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทั้งอุปกรณ์ประเภท Wearable อุปกรณ์ประเภท HomeKit อุปกรณ์ประเภท Connected Car