เท่าที่ตามอ่านหลายๆความเห็นเกี่ยวกับ Google และการตั้งบริษัทแม่อย่าง Alphabet มีหลายมุมมองจากคนหลายๆสาขา ลองสรุปมาให้อ่านกันเล่นๆ – มุมมองของ Visionary และ Technology Early Adopter มองว่า การตั้ง