AI และ Machine learning กับบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบัน หัวข้อที่เป็นเทรนด์ร้อนแรง เป็นประเด็นที่คนพูดถึงมากที่สุดเรื่องนึงทุกวันนี้ ต้องมีเรื่องของ AI และ Machine Learning ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย AI เป็นประเด็นระดับโลก