Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “5G”

ศึกชิงมณี 5G : อเมริกา vs. หัวเหว่ย (จีน)

สรุปประเด็น Huawei นะครับ (จาก Live) ที่พูดใน Live————–– มือถือ Huawei รุ่นที่ขายไปแล้วและกำลังจะวางขาย จะไม่กระทบอะไร Google Apps ต่างๆจะยังใช้ได้ปกติ รวมไปถึงการดูแล update ต่างๆ– ข่าวที่บอกว่า Huawei ยังสามารถใช้ AOSP (Android Open Source Project) อาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้น – แม้ว่า AOSP จะเป็น code ที่ใครเอาไปใช้ก็ได้ แต่ Google เป็นเจ้าของ…