บทเรียนผู้นำ

Sep 15, 2020 1 min read
บทเรียนผู้นำ
on a break
Photo by Rendy Novantino / Unsplash

Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้ง ikea บอกว่า ผู้นำ คือ คนที่ยกความดีความชอบให้คนอื่น และยืดอกรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ไม่มีการแก้ตัวใดๆ ไม่มีการกล่าวโทษผู้อื่น

คนประเภท "เอาดีเข้าตัว" (เอาความดีให้กับตัวเอง) "เอาชั่วให้คนอื่น" (กล่าวโทษผู้อื่นตลอดเวลา ไม่เคยโทษตัวเอง)

นอกจากไม่มีความเป็นผู้นำในตัว องค์กรไหนที่มีคนลักษณะนี้อยู่ คงจะเดินสู่ความตกต่ำ

ในองค์กร เราจะได้เห็นคนประเภท อ้างความผิดพลาดของคนนั้น ของคนนี้ สาเหตุที่ล้มเหลวเพราะคนนั้นทำ คนนี้ทำ โทษนู่น โทษที่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยโทษตัวเอง

ถ้าทำดีได้หน่อยก็จะบอกว่า งานนี้ผมคิดเองนะ ผมทำเองนะ

ใครมีหัวหน้าแบบนี้ ก็รู้กันอยู่ในใจนะครับว่า ไม่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว ถ้ามองให้ไกลหน่อย การมีคนแบบนี้นำทีม นอกจากทีมจะไม่รุ่งแล้ว อนาคตงานเราก็คงจะไม่ก้าวหน้าไปไหน เพราะมีหัวหน้าใจแคบ

ลองมองหาโอกาสใหม่ๆ มองหาเจ้านายที่ดี จะดีกว่า

การได้เรียนรู้จากเจ้านายที่เก่ง มีความเป็นผู้นำ ได้อยู่ในทีมที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บางครั้งเงินเดือนหลายแสนก็แลกสิ่งเหล่านี้มาไม่ได้

ต้องดูให้ออกนะครับ ว่าอะไรคือคุณค่าแท้ อะไรคือคุณค่าเทียม

บางครั้ง การมีเงินเยอะ ใช่ว่าจะซื้อหาประสบการณ์ทำงานที่ดีได้นะ

Join the conversation

Great! Next, complete checkout for full access to Worawisut.com.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Worawisut.com.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.