ข้อคิดที่ได้ในปี 2017

ข้อคิดที่ได้ในปี 2017

 • ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้วัดกันที่อายุ แต่วัดกันที่วิจารณญาณ (Judgement) ความหนักแน่น ความมีเหตุผล การควบคุมอารมณ์ และความใจกว้าง
 • คนที่จะประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำคนได้ ต้องมีความใจกว้าง ยิ่งใจกว้างเท่าไหร่ ยิ่งได้กลับคืนเท่านั้น
 • ความใจกว้าง ฝึกได้ด้วยการฝึกเป็นผู้ให้ จะทำบุญหรือบริจาค ก็ได้ทั้งนั้น
 • คนทำบุญ เข้าวัด นั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเสมอไป เช่นเดียวกันกับ คนกินเหล้า สูบบุหรี่ แต่งตัวไม่ดี พูดจาไม่สุภาพ ก็ไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป
 • คนดีไม่ดี ให้ดูที่ความมีน้ำใจ นึกถึงคนอื่น และการให้เกียรติและการปฏิบัติตัวกับคนที่ด้อยกว่า
 • การตัดสินคน ไม่ควรด่วนตัดสินจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง ควรเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเองว่าคนคนนั้นเป็นยังไง
 • ชีวิตเรายังต้องเจอคนอีกมาก จะได้เห็นเอง ว่าการนินทา ใส่ร้าย การมี bias มันทำงานยังไง เราจะเริ่มฉลาดขึ้นเมื่อมองเห็นความจริง รู้ว่าอะไรเป็นยังไง ควรฝึกตัวเองให้เป็นคนที่หนักแน่น ไม่ให้ใครมาเป่าหูและเชื่อไปอย่างนั้นทั้งหมด
 • คนฉลาด ไม่ใช่แค่คนที่เรียนเก่ง หรืออ่านหนังสือเยอะ แต่เป็นคนที่แยกออกในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รู้ว่าอะไรคือเป้าหมาย และรู้ว่าจะไปถึงเป้าหมายนั่นได้ยังไง
 • คนฉลาด ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างคนพูดเก่ง และคนทำเก่ง ต้องรู้ว่าจะประเมินคนแต่ละคนด้วยมุมมองแบบไหน ไม่ประเมินคนด้วยมาตรวัดที่เหมือนกันทุกคน
 • หลักการตัดสินใจ ให้ตั้งจากเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการเป็นหลัก แล้วค่อยเขียนออกมาว่าทางเลือกแต่ละทาง ตอบสนองความต้องการหรือช่วยให้สำเร็จตามเป้าหมาย มากน้อยแค่ไหน
 • เป้าหมายที่ดี ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย ไม่ง่ายและไม่อยากจนเกินไป ต้องวัดได้ และต้องมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน
 • ความสำเร็จ มีองค์ประกอบมาจาก เก่ง+เฮง เก่งอย่างเดียว อาจไม่สำเร็จ ถ้ายังไม่ถึงจังหวะและเวลาที่เหมาะสม สุมาอี้ในสามก๊ก เป็นตัวอย่างที่ดี ด้วยความรู้ ความสามารถ ความใจเย็น มีความอดทนในการรอคอยจังหวะและเวลาที่เหมาะสม จนสามารถวางรากฐานให้ตระกูลสุมา รวบรวมแผ่นดินสามก๊กเป็นหนึ่งเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.