เกร็ดเกาหลี

 1. worawisut
  เกาหลีเป็นชาติที่เก่งด้าน Marketing สุดๆ ยุทธศาสตร์ชาติก็แข็งแรง ได้รับพิษเศรษฐกิจตอน 40 เยอะแต่ฟื้นเร็ว
  Sun, Aug 19 2012 00:19:52
 2. worawisut
  ประเทศที่ยับเยิน แพ้สงครามจนแทบไม่เหลืออะไรอย่างเกาหลี แต่ก่อนเคยมาดูงานในเมืองไทย นำไอเดียหมู่บ้านหุบกระพงของไทยไปพัฒนาชุมชนของตน
  Sun, Aug 19 2012 00:21:39
 3. worawisut
  จุดพลิกฝันด้านเกษตรของเกาหลีคือการพัฒนากรีนเฮ้าส์ให้เกษตรกรฟรีๆ 3 หลัง เอาไว้ปลูกผักและพืชผลเกษตร ด้วยนโยบายนี้ทำให้เกาหลีโตแบบเก้ากระโดด
  Sun, Aug 19 2012 00:23:13
 4. worawisut
  จุดพลิกผันสำคัญสุดของเกาหลี เกิดในสมัยประธานาธิบดี ปาร์ก จุง ฮี ที่ได้สร้างระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Chaebol” ขึ้นมา
  Sun, Aug 19 2012 00:27:41
 5. worawisut
  Chaelbol เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง ผลิตสินค้าโดยการกำหนดจากรัฐบาล และรัฐบาลเป็นคนให้สินเชื่อเพื่อสร้างธุรกิจแต่ละประเภทสินค้า
  Sun, Aug 19 2012 00:28:34
 6. worawisut
  ในยุครุ่งเรือง เกาหลีมี Chaebol เกิดขึ้นกว่า 40 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมีบริษัทแม่ที่คอยดูแลอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
  Sun, Aug 19 2012 00:29:59
 7. worawisut
  จาก 40 Chaebol รัฐบาลได้ทำการคัดเลือก Super Chaebol เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้า สร้างอนาคตชาติซึ่งมี 4 Super Chaebol ด้วยกัน
  Sun, Aug 19 2012 00:31:09
 8. worawisut
  4 Super Chaebol ที่สร้างชาติเกาหลีให้เข้มแข็ง คือ อิเลกทรอนิกส์ รถยนต์ เหล็กกล้า และต่อเรือ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนทุกทางให้แข่งกับต่างชาติ
  Sun, Aug 19 2012 00:32:05
 9. worawisut
  4 Super Chaebol (แบ่งตาม Family Group) ได้แก่ Samsung , Hyundai , LG และ Daewoo ซึ่งปัจจุบัน เหลือแค่ 3 อันแรก
  Sun, Aug 19 2012 00:34:05
 10. worawisut
  Super Chaebol ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ของเกาหลี ก็คือ Samsung ส่วน LG เราอาจคิดว่าเล็ก แต่ความจริงคือ ใหญ่มากๆ เป็นรองแค่ Samsung เท่านั้น
  Sun, Aug 19 2012 00:35:34
 11. worawisut
  นอกจาก LG ,Samsung ,Hyundai ตอนนี้ Chaebol ในเกาหลี ยังมี SK Group , Lotte , GS Group (Caltex) , Hanwha Group และอีกมากมาย
  Sun, Aug 19 2012 00:38:34
 12. worawisut
  เกาหลี เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด อันดับ 1 ของโลก เหตุเพราะเครียด กดดัน ไม่มีทางออก ไม่มีงานทำ
  Sun, Aug 19 2012 08:02:03
 13. worawisut
  50% ของคนเกาหลี ไม่นับถือศาสนาใดเลย (เชื่อตัวเอง) อีก 22% พุทธ และที่เหลือนับถือคริสต์
  Sun, Aug 19 2012 08:02:20
 14. worawisut
  กรุงโซล ขนาดเล็กกว่า กทม. 2 เท่าโดยประมาณ แต่จำนวนประชากร มีพอๆกัน
  Sun, Aug 19 2012 08:02:48
 15. worawisut
  ครั้งหนึ่งเกาหลีเคยเรียกร้องให้ญี่ปุ่นขอโทษเกาหลีที่ประกาศว่า วิชาคาราเต้ เป็นศิลปะประจำชาติญี่ปุ่น เพราะไปได้มาจากเทควันโดในช่วงถูกรุกราน
  Sun, Aug 19 2012 08:12:47
 16. worawisut
  อีกกลุ่มธุรกิจของเกาหลีที่เราอาจไม่เคยรู้ คือกลุ่มธุรกิจการบินและอวกาศ ที่ริเริ่มโดยการร่วมมือระหว่าง Samsung Aerospace Daewoo Hyundai Space
  Sun, Aug 19 2012 08:24:34
 17. worawisut
  เกาหลีจึงเป็นประเทศที่เก่งในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ละคร เพลง หนัง รถยนต์ มือถือ คอมพิวเตอร์ พลังงาน โทรคมนาคม ไปจนถึงยานอวกาศ เครื่องบิน
  Sun, Aug 19 2012 08:27:36
 18. worawisut
  จากประเทศพ่ายสงครามยับ ถูกญี่ปุ่นข่มเหงนานกว่า 35 ปี กลับมาพลิกฟื้นแซงหน้าญี่ปุ่นในหลายอุตสาหกรรมและกำลังผงาดไประดับโลก ทั้งหมดนี้ เพราะ”คน”
  Sun, Aug 19 2012 08:29:37
 19. worawisut
  ในยุคสร้างชาติเกาหลี นอกจากยุทธศาสตร์แชโบลแล้ว ยังมีแผนสร้างวิทยาศาสตร์โดยการตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (KIST) ในปี 2510
  Sun, Aug 19 2012 08:34:37
 20. worawisut
  สถาบัน KIST นี่ก็เหมือน สวทช. NECTEC บ้านเรานี่ล่ะครับ แต่นักวิทยาศาสตร์ของเค้านี่พัฒนาอุตสาหกรรมมากมายให้เกิดขึ้นมาสร้างความเจริญในชาติ
  Sun, Aug 19 2012 08:36:13
 21. worawisut
  พวกเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอิเลกทรอนิคส์ เครื่องจักรกล ต่อเรือ ผลิตรถยนต์ ปิโตรเคมี ในเกาหลีล้วนริเร่ิมมาจาก KIST ทั้งสิ้น
  Sun, Aug 19 2012 08:37:34
 22. worawisut
  แผนพัฒนาเกาหลี จึงเริ่มต้นด้วย 2 track คู่กันไป คือ ด้านระบบเศรษฐกิจ (แชโบล) และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (KIST) เป็นแผนที่ปรับทุกๆ 5 ปี
  Sun, Aug 19 2012 08:38:58
 23. worawisut
  บ้านเราก็มีแผนพัฒนาชาติเช่นกัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีทั้งหมด 11 ฉบับ ยาวไปถึงปี 2559 (เราอาจไม่เคยสนใจรายละเอียด)
  Sun, Aug 19 2012 08:40:27
 24. worawisut
  @nuboat น่าจะเปลี่ยนแปลงตามคนบริหารตลอดนะ ไม่เหมือนสิงคโปร์ เกาหลี ใครจะเข้ามาบริหารก็ต้องทำตามแผนที่วางไว้
  Sun, Aug 19 2012 08:42:42
 25. worawisut
  เมื่อ 30 ปีก่อน อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรเกาหลีอยู่ที่ 20% เท่านั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็น 93.5% การศึกษาและคนช่วยสร้างชาติได้
  Sun, Aug 19 2012 08:47:53
 26. worawisut
  วัยรุ่นเกาหลี บ้าดารา นักร้องมาก แต่อีกด้าน ก็เรียนหนักมาก อ่านหนังสือเยอะมาก เข้าเรียนสม่ำเสมอไม่มีโดดเรียน เพื่อแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  Sun, Aug 19 2012 08:52:00
 27. worawisut
  คนเกาหลีที่ฆ่าตัวตาย ถ้าดาราผมไม่ได้ติดตาม แต่ถ้าคนอื่นก็มี ลีคุนฮี รองประธานซัมซุง และอดีตประธานาธิบดีโรห์ มู เฮียน ดังมากๆ
  Sun, Aug 19 2012 09:04:40
 28. worawisut
  อ่านบางบทความ เค้าบอกว่า คนเกาหลี เรียนไม่มีวันหยุด บางโรงเรียน เข้าเรียนหกโมงเช้า เลิกเรียน สี่ทุ่ม
  Sun, Aug 19 2012 09:15:39
 29. worawisut
  ครู เป็นอาชีพอันดับ 3 ที่คนเกาหลีใต้ใฝ่ฝัน ประเทศนี้คนเก่งๆแย่งกันเป็นครู และมีเงินเดือนสูง อันนี้ต่างจากประเทศไทยชัดเจน
  Sun, Aug 19 2012 09:20:48
 30. worawisut
  อีกสาเหตุคือ คนเกาหลีมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูมาก ห้องเรียนห้ามมีนักเรียนเกิน 35 คน ต่อครู 2 คน ห้องเรียนคุณภาพมากๆ
  Sun, Aug 19 2012 09:23:43
 31. worawisut
  อาชีพที่สาวเกาหลีใฝ่ฝันที่สุด ไม่ใช่นักร้อง ดารา แต่เป็นครู! เพราะเงินเดือนเริ่มต้น 80,000 บาท วันหยุดอย่างน้อย 100 วันต่อปี
  Sun, Aug 19 2012 09:28:15
 32. worawisut
  โรงเรียนเกาหลีมีวันหยุดมากกว่า 100 วัน คือ วันหยุดช่วงฤดูร้อนกับวันหยุดช่วงฤดูหนาว เพราะร้อนไปกับหนาวไป นักเรียนเรียนไม่ไหว
  Sun, Aug 19 2012 09:29:20
 33. worawisut
  แต่ละปีเกาหลีจะส่งคนเก่งๆของตัวเองไปเรียนสหรัฐ จำนวนนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยสหรัฐ เกาหลีมาเป็นอันดับ 1 กว่า 100,000 คน
  Sun, Aug 19 2012 09:34:19
 34. worawisut
  จากทวีตหลายอันจะเห็นว่า คนเกาหลี เรียนเพื่อสร้างชาติจริงๆครับ เรียนหนักตั้งแต่ประถมยันมหาวิทยาลัย แถมถูกส่งไปเรียน U ระดับ Top ของโลกต่ออีก
  Sun, Aug 19 2012 09:36:10
 35. worawisut
  อ่านเจอเพิ่มเติม ที่เกาหลี มีโรงเรียนสอนเด็กอัจฉริยะด้วย ริเริ่มโดย National Research Center for Gifted and Talented Education (NRCGTE)
  Sun, Aug 19 2012 21:02:43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.