มือถือ กับ การสร้างแบรนด์ #1

ทำไมต้องสร้างแบรนด์?

ปัจจุบัน ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง สมรภูมิการแข่งขันของบางอุตสาหกรรม เรียกได้ว่า แทบจะลุกเป็นไฟ เพื่อที่จะแย่งลูกค้ากัน ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออก Promotion กระหน่ำเพื่อสร้างยอดขาย การออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Segment)ให้หลากหลายกลุ่มมากที่สุด หรือจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added Services) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าให้มากที่สุด

แต่ปัจจัยหลักสำคัญที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบริษัทในระยะยาวนั้น อยู่ที่การสร้าง “Brand Equity” ของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

“Brand Equity” คือ มูลค่าสินทรัพย์และคุณค่าของแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค จนทำให้แบรนด์หรือตราสินค้านั้นๆสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงๆให้กับเจ้าของได้ หรือจะกล่าวถึงประโยชน์ก็คือ แบรนด์หรือตราสินค้า ที่ไปติดอยู่บนตัวสินค้าใดสินค้าหนึ่ง แล้วสามารถขายในราคาที่สูงมากกว่าสินค้นอื่นๆที่เป็นสินค้าแบบเดียวกันแต่ไม่มี “Brand Equity” ได้

การสร้าง “Brand Equity” สามารถสร้างได้จากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. Brand Awareness (การรับรู้ต่อแบรนด์) กล่าวคือ การได้เห็น ได้กิน ได้ลอง บ่อยๆ จนแทรกซึมเข้าไปในความคิดของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะทำผ่านการทำประชาสัมพันธ์ หรือ แคมเปญโฆษณาต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ สติ๊กเกอร “Intel Inside” ที่ติดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ CPU ของ Intel จนสร้างความรับรู้ให้กับผู้ซื้อ ไม่ว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ตาม แค่เห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ ก็รู้ได้ทันทีว่ามีการใช้ CPU Intel อยู่ข้างใน

intel

2.Perceived Quality (ความรับรู้และความเข้าใจต่อคุณภาพ) เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารับรู้ได้ถึงคุณภาพหรือภาพลักษณ์ เช่น รถยนต์ BMW , โทรศัพท์มือถือ Nokia , คอมพิวเตอร์ IBM เป็นต้น ซึ่ง Perceived Quality นั้น เกิดจากการสะสมชื่อเสียง ภาพลักษณ์ผ่านการลงทุนทำการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการนำเสนอคุณภาพ การให้บริการที่ดี อย่างต่อเนื่องยาวนาน

3. Brand Associations (การเชื่อมโยงกับแบรนด์) -เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์หรือตราสินค้า เข้ากับบริษัทเจ้าของแบรนด์ โดยอาจจะเป็นคุณลักษณะต่างๆของสินค้าและบริการ หรือ สีของโลโก้  เช่น การที่เราเห็น Computer หรือ Laptop ที่มีลักษณะสีขาวและบาง เรามักจะเชื่อมโยงไปกับสินค้าของ “Apple” เพราะผู้บริโภคจะคุ้นเคยกับสินค้าของ “Apple” ที่เน้นการใช้สีขาวอย่าง “iPod” และเครื่อง Macintosh เป็นต้น

Apple_iPod  Apple_Mac_Mini Apple_Mouse02 Apple01 Apple_Macbook

4. Brand Loyalty (ความจงรักภักดีต่อแบรนด์) เป็นหัวใจหลักของแบรนด์ นั่นคือ ความจงรักภักดีในแบรนด์ ซึ่งลูกค้าจะซื้อสินค้าแต่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.